Početna stranica
     Na početnoj stranici nalazi se karta Hrvatske sa popisom gradova u kojima se nalaze laboratoriji
     Odabirom grada prikazuje se lista laboratorija u tom gradu
 
  Popis laboratorija
     Prikazuje se lista svih ustanova abecedim redom
     Postoji mogućnost pretraživanja po nazivu ustanove
     Odabirom ustanove prikazuju se detaljni podaci o ustanovi i laboratoriju.
     Podaci se mogu ispisati.

  Certifikati i ovlaštenja  
     Prikazuje se lista ustanova koje posjeudju barem jedan certifikat ili ovlaštenje
     Detaljni ispis prikazuje certifikate i ovlaštenja ustanove

  Terenski rad
     Prikazuje se lista ustanova koje se bave terenskim radom
     Detaljni ispis prikazuje aktivnosti terenskog rada

  Laboratorijske analize
     Pretraživanje ustanova po svim parametrima
     Mogućnost odabira parametara po kojima će se pretraživati
     Nakon izvršenog pretaživanja prikazuju se sve ustanove koje zadovoljavaju zadane uvjete
     Detaljni ispis prikazuje parametre po kojima je ustanova propnađena
     Odabirom ustanove prikazuju se detaljni podaci o ustanovi i laboratoriju.
     Podaci se mogu ispisati.