Ustanove koje se bave terenskim radom

Tematsko područje: TLO


 
Naziv Adresa Grad
PDF
Agencija za poljoprivredno zemljište, Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta Vinkovačka 63c Osijek

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za melioracije Svetošimunska cesta 25 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za mikrobiologiju Svetošimunska cesta 25 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za opću proizvodnju bilja (OPB) Svetošimunska cesta 25 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za pedologiju Svetošimunska cesta 25 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
BIOINSTITUT d.o.o. - Laboratorijska djelatnost Ind. zona Istok, Rudolfa Steinera 7 Čakovec

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. Preradovićeva 31/a Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja Svetošimunska cesta 25; Rim 98 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko Jastrebarsko

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Centralni ispitni laboratorij Lovinčićeva 4 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA-SPLIT - Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja Put Duilova 11 Split

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Institut za poljoprivredu i turizam - Pedološki laboratorij Karla Huguesa 8 Poreč

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Kutjevo d.d. - Agrokemijski laboratorij Industrijska 18 Požega

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Zdravstveno-ekološki odjel Krešimirova 52a Rijeka

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
PETROKEMIJA d.d., RJ Kontrola kvalitete, Laboratorij za zaštitu okoliša Aleja Vukovar 4 Kutina

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) - Zavod za agroekologiju Trg Sv. Trojstva 3 Osijek

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Prirodoslovna škola Karlovac Stjepana Mihalića 43 Karlovac

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Sveučilište u Zagrebu) - Laboratorij za analizu geoloških materijala Pierottijeva 6 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Sladorana d.d. - Sirovinski laboratorij Naselje Šećerane 63 Županja

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima - Agrokemijsko-pedološki i vinarski laboratorij Ul. Milislava Demerca 1 Križevci

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR", Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Mirogojska cesta 16 Zagreb

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu ekologiju Kralja Tomislava 1 Sisak

--- OTVORI DETALJE ---
PDF
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša Kolovare 2 Zadar

--- OTVORI DETALJE ---